Família Bach: Música de cambra amb clavicèmbal obligat


Continuant el camí iniciat l’any passat, seguirem explorant el repertori per a flauta de J. S. Bach fins a completar-ne la integral. Aquí escoltarem les obres amb clavicèmbal obligat. En aquesta forma musical, nova per l’època, tot el text queda fixat a la partitura (d’aquí el nom “obligat”) i serà l’embrió de la sonata clàssica. Generalment està escrita a tres veus. També sentirem l’única obra per a flauta sola que va escriure. Completa el repertori una obra primerenca del fill, que s’especula que va composar com a exercici de contrapunt per al seu mestre i pare.

EL REPERTORI:

Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

Sonata per a flauta i clavicèmbal obligat en La M, BWV 1032

1. Vivace  2. Largo e dolce  3. Allegro

Partita per flauta sola en la m, BWV 1013

1. Allemanda  2. Corrente  3. Sarabande  4. Bourrée anglaise

 

Carl Philipp Emanuel Bach  (1714-1788)

Sonata per a flauta i clavicèmbal obligat en sol m, H. 542.5

1. (Allegro)  2. Adagio  3. Allegro

 

Johann Sebastian Bach

Sonata per a flauta i clavicèmbal obligat en si m, BWV 1030

1. Andante  2. Largo e dolce  3. Presto

ELS MÚSICS:

Mireia Ruiz, clavicèmbal. Professora a l'Aula de Música Antiga del Conservatori de Girona

Jordi Tarrús, flauta. Professor a l'Escola Municipal de Música d'Olot