MÚSICA "DA CHIESA" INSTRUMENTAL

 9 juliol, 20h i 22h - Mas La Cau (La Vall d'en Bas)L’arribada del barroc musical a l’entorn de la 1600, va comportar la implantació, com a element comú i integrador de totes les pràctiques musicals, l’ús de la tècnica del baix continu. Si en aquelles primeres dècades del s. XVII encara es varen continuar mantenint les textures heretades de la polifonia del Renaixement, tant en les obres vocals com en les instrumentals, el cert és que cada vegada va ser més comú sentir les grans pàgines sacres sobre les columnes harmòniques que proporcionava el nou baix harmònic.

 

Va ser en aquest context que de seguida comencem a observar com sorgeixen noves formes instrumentals (Sonates, Tocates, Suites...) cada vegada més diferenciades de les vocals. Durant el Renaixement s’havia fet habitual sentir les grans polifonies cantades reforçades amb la presència d’instruments que doblaven les veus, molt especialment en les tessitures greus. Per tant no ens ha de sorprendre que, malgrat que els instruments desenvolupessin una música pròpia desvinculada de la veu, per altra banda seguissin mantenint el seu vincle amb els cerimonials de l’església.... o bé al costat de les veus, o be amb formes pròpies destinades a determinats moments cerimonials, com en el cas de l’ofertori dins de la litúrgia.

 

A meitats del segle XVII, la diferenciació entre música instrumental “da chiesa” (d’església) i “da càmera” (de cambra) es va mantenir de forma prou tangible. Però a mesura que s’anava apropant l’inici del segle XVIII, la frontera formal es va anar trencant en paral·lel a la tolerància que les autoritats eclesiàstiques mostraven amb la música instrumental. Per contra, varen estrènyer l’atenció en els nous textos de les formes vocals incipients (com els oratoris...) que s’afegien als usats per tradició.

PROGRAMA:

C. Goudimel (1510-1572)

Salm 9 "De tot cor enalteixo el Senyor” dels “Salms de David” (1565) amb les disminucions per a flauta sola de “Der Fluyten Lusthof” de Jakob Van Eyck (1654)

 

L. Luzzaschi (1545-1607)

Fantasia a quattro sopra “Ave Maris Stella” (1578) 

 

G. P. Cima (c. 1570-1630)

Sonata en re menor dels “Concerti Ecclesiastici”, Milà 1610 

 

G. Ravenscroft (1669-1697)

Sonata da chiesa en la menor op. 1 núm. 3, Roma 1695

1. Grave - 2. Allegro - 3. Grave - 4. Allegro

 

J. S. Bach (1685-1750)

Coral “Jesu meine freude” (Jesús joia meva) 

 

Domenico Gabrieli (1640-1690)

Sonata núm. 1 per a violoncel i baix continu del recull "Ricercari, canone e sonate per violoncello", Bolonya 1689

1. Grave - 2. Allegro - 3. Largo - 4. Prestissimo

 

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)

Sonata en Fa Major  op. 5 núm. 4, Roma 1700

1. Adagio -  2. Allegro - 3. Vivace - 4.  Adagio - 5. Allegro Risoluto

 

J. S. Bach (1685-1750)

Coral “Der Tag ist hin” (El dia s’ha acabat) BWV447 de "Schemelli Gesang-Buch", Leipzig 1736

INTÈRPRETS:

TRIO BARROC DEL CAFÈ

Joan Vives, flauta de bec

Daniel Regincós, violoncel barroc

Mireia Ruiz, orgue positiu