LES SUITES DE J. S. BACH PER A VIOLONCEL SOL - II


Aquest concert continua el cicle de l’intergral de les suites de J. S. Bach per a violoncel, iniciat el 2019. En aquesta segona part, escoltarem les dues primeres suites que contrasten especialment per l’alegre jovialitat de la primera i la profunda intensitat dramàtica de la segona. El programa el completaran petites peces de Dall’Abbaco, Piatti i Popper que, com Bach, també van escriure reculls per l’instrument. 

 

El concert serà un homenatge a la recentment traspassada Rosa Maria Montanyà, que va donar un suport incondicional al festival des del primer moment i que apreciava especialment la música que s’hi interpretarà.

PROGRAMA:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 Suite núm. 1 en Sol Major BWV 1007

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Courante - 4. Sarabande - 5. Menuet I i II - 6. Gigue

 

 Suite núm. 2 en re menor BWV 1008

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Courante - 4. Sarabande - 5. Menuet I i II - 6. Gigue

 

J. M. dall'Abacco  (1710 - 1805)

Capriccio núm. 8

 

C. A. Platti  (1822 - 1901)

Capriccio núm. 2

 

D. Popper  (1843 - 1913)

Capriccio núm. 22

INTÈRPRET:

Ramon Bassal, violoncel