compositores barroques

 2 juliol, 22h - Mas Vayreda (Olot)Aquest programa, que està dedicat a les compositores barroques, té dos pols d’atracció: la Prússia de Frederic el Gran i la França de Lluís XIV. 

El primer, representat per dues dones, Amalia de Prússia i Anna Bon. L’una era la germana gran de Frederic el Gran i gràcies a la seva posició social va poder ordenar-se abadessa i tenir la independència suficient per dedicar-se a la música. L’altra era filla d’artistes i alumna de Vivaldi a l’Ospedale de la Pietà de Venècia. 

El segon, representat per Elisabeth Jacquette de la Guerre, filla de músics i cosina de F. Couperin, va poder desenvolupar una carrera musical que la situa com un dels músics més destacats del barroc francès. 

Totes tres evidencien la dificultat de les dones, ja no per obtenir un reconeixement que, per ser-ho, se’ls negava, sinó per tenir les mínimes condicions personals que els permetissin desenvolupar una carrera musical d’acord amb les seves capacitats.  

programa:

F. Couperin (1668 - 1733) 

Premier Concert Royal

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Sarabande - 4. Gavotte - 5. Gigue - 6. Menuet en trio

 

Jacquette de la Guerre (1665 - 1729)

Sonata núm. 1 en re menor

1. Prélude - 2. Presto - 3. Adagio-Presto-Adagio - 4. Presto - 5. Aria - 6. Presto 

 

Anna Bon de Venècia (1738 - 1767)

Sonata núm. 2 en Fa Major 

1. Largo - 2. Allegro - 3. Allegro

 

C. Ph. E. Bach (1714 - 1788)

Sonata en la menor, Wq 128

1. Andante - 2. Allegro - 3. Vivace

 

Anna Amàlia de Prussia (1723 - 1787)

Sonata en Fa Major núm. 1

1. Adagio - 2. Allegretto - 3. Allegro ma non troppo 

intèrprets:

Jordi Tarrús, flauta

Frances Bartlett, violoncel

Mireia Ruiz, clavicèmbal