LES SUITES PER VIOLONCEL SOL DE J. S. BACH


Continuant el cicle iniciat en l’edició passada, aquest concert completarà la integral de les suites per a violoncel de J. S. Bach, part fonamental del repertori per l’instrument i, gràcies a Pau Casals, unes de les obres més populars de tot el repertori clàssic del violoncel. Per aquest concert comptem amb un dels violoncel·listes més destacats de la seva generació al nostre país.

programa:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 

Suite núm. 1 en Sol Major BWV 1007

1. Prélude - 2.Allemande - 3. Courante - 4. Sarabande - 5.Menuet I i II - 6.Gigue

 

Suite núm. 2 en re menor BWV 1008

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Courante - 4. Sarabande - 5. Menuet I i II - 6. Gigue

 

Suite núm. 3 en Do Major BWV 1009

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Courante - 4. Sarabande - 5. Bourrée I i II - 6. Gigue

INTÈRPRET:

Ramon Bassal, violoncel