compositores barroques


Aquest programa, que està dedicat a les compositores barroques, té dos pols d’atracció: la Prússia de Frederic el Gran i la França de Lluís XIV. 

El primer, representat per dues dones, Amalia de Prússia i Anna Bon. L’una era la germana gran de Frederic el Gran i gràcies a la seva posició social va poder ordenar-se abadessa i tenir la independència suficient per dedicar-se a la música. L’altra era filla d’artistes i alumna de Vivaldi a l’Ospedale de la Pietà de Venècia. 

El segon, representat per Elisabeth Jacquette de la Guerre, filla de músics i cosina de F. Couperin, que va poder desenvolupar una carrera musical que la situa com un dels músics més destacats del barroc francès. 

Totes tres evidencien la dificultat de les dones, ja no per obtenir un reconeixement que, per ser-ho, se’ls negava, sinó per tenir les mínimes condicions personals que els permetissin desenvolupar una carrera musical d’acord amb les seves capacitats.  

programa:

Jacquette de la Guerre (1665 - 1729)

Sonata núm. 1 en re menor

1. Prélude - 2. Presto - 3. Adagio. Presto. Adagio - 4. Presto - 5.Presto 6. Presto

 

F. Couperin (1668 - 1733)

Premier Concert Royal

1. Prélude - 2. Allemande - 3. Sarabande - 4. Gavotte - 5. Gigue - 6. Menuet en trio

 

Anna Bon de Venècia (1738 - 1767)

Sonata núm. 4 en Re Major 

1. Allegro moderato - 2. Andante - 3. Allegro assai

 

 

Anna Amàlia de Prussia (1723 - 1787)

Sonata en Fa Major núm. 1

1. Adagio - 2. Allegretto - 3. Allegro ma non troppo 

 

C. Ph. E. Bach (1714 - 1788)

Sonata en sol menor per viola de gamba i teclat, Wq 88

1. Allegro moderato - 2. Larghetto - 3. Allegro assai  

intèrprets:

Jordi Tarrús, violí

Frances Bartlett, violoncel

Mireia Ruiz, clavicèmbal