LA CANTATA ITALIANA AL BARROC


La cantata és una forma musical que va sorgir a Itàlia poc després del 1600 i que en poc temps es va estendre exitosament per tota Europa. L’expressió musical dels afectes humans havia culminat amb la creació de l’òpera i també amb totes les formes que en van derivar, com la cantata profana. Què son les cantates de cambra sinó petites escenes operístiques, concebudes per a un dispositiu interpretatiu més reduït i més fàcilment ubicable en espais no teatrals? Mentre les cantates arribaven a ciutats amb gran tradició operística com Venècia de la mà de compositors com Vivaldi o Albinoni, Händel s’emportava a Londres els models que havia conegut al sud d’Itàlia, on fins i tot la música instrumental reflecteix la petjada del llenguatge dramàtic teatral del moment.

PROGRAMA:

A. Vivaldi (1678-1741)

Cantata "All'ombra di sospetto" per a soprano, flauta de bec i baix continu

Recitatiu "All'ombra di sospetto" - Ària "Avezzo non è il core" - Recitatiu "Oh quanti amanti" - Ària "Mentiti contenti"

 

G. F. Händel (1685-1759)

Cantata "Quel fior che all'alba ride" per a soprano i baix continu

Larghetto "Quel fior che all'alba ride" - Andante "l'ocaso ha nell'aurora"

 

B. Pasquini (1637-1710)

Partite sopra l'Aria della Folia per a clave sol

 

G. F. Händel (1685-1759)

Cantata "Pensieri notturni di Filli" per a soprano, flauta de bec i baix continu

Recitatiu "Nel dolce de'll oblio" - Ària "Giacchè il sonno a lei dipinge" - Recitatiu "Cosi fida ella vive"- Ària "Ha l'inganno il suo diletto"

 

F. Mancini (1672-1737)

Sonata núm. 4 en la menor per a flauta de bec i baix continu

Spirituoso - Allegro - Largo - Allegro spiccato

 

T. Albinoni (1671-1651)

Cantata "Lontananza crudel" per a soprano i baix continu

Recitatiu "Lontananza crudel" - Ària "Lontananza crudel" - Recitatiu "Irene Amata" - Ària "Pianger lungi"

 

G. F. Händel (1685-1759)

Allemanda de la Suite en re menor per a clave sol

 

A. Scarlatti (1660-1725)

Cantata "Ardo è ver" per a soprano, flauta de bec i baix continu

Ària "Ardo è ver" - Recitatiu "t'amo, sí" - Ària "Quel vento che d'intorno scherzando"

INTÈRPRETS:

Susanna Puig, soprano

TRIO BARROC DEL CAFÈ

Joan Vives, flauta de bec

Daniel Regincós, violoncel barroc

Mireia Ruiz, clavicèmbal