COL·LABORADORS


Agraim la col·laboració a tots els patricinadors i ajuntaments, sense l'adjuda dels quals no seria possible dur a terme el festival Música als masos. 

ORGANITZA:


COL·LABORA:

Ajuntament de Santa Pau

Ajuntament de la 

Vall d'en Bas