COL·LABORADORS


Agraim la seva col·laboració a tots els patricinadors i ajuntaments, sense l'adjuda dels quals seria possible dur a terme el festival Música als masos. 

ORGANITZA:


COL·LABORA:


Ajuntament de Santa Pau

Ajuntament de Beuda

Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú